top of page
OVER ONS
PROJECTEN
DONEER
DOE MEE!

Steun de school, steun de kinderen.

Stichting

Welkom bij  de Stichting Vrienden van de Basisschool Middelie. De stichting is opgezet door ouders van de school, en wil graag de kinderen van de school extra mogelijkheden geven om zich te ontplooien. Hiermee kan de school een helder profiel krijgen waardoor zij in staat is het verschil te maken voor de leerlingen en haar omgeving. 

 

Stichting, activiteitenraad en schooldirectie

De Stichting realiseert projecten en voorzieningen die niet (geheel) uit het schoolbudget betaald kunnen worden, zoals pluspakketten, engelse lessen voor de jongste kinderen, en extra aandacht voor kunst zoals museumbezoek en handvaardigheid. Activiteiten en financiële middelen van de Stichting zijn uitdrukkelijk gescheiden van die van de activiteitencommissie. De activiteitencommissie verwerft zelf financiële middelen onder de ouders door middel van de vrijwillige ouderbijdrage voor de activiteiten die de activiteitenraad zelf financiert, zoals het Sinterklaas- en kerstfeest.

bottom of page